Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja sen sisältöön, ovat keskeisiä asioita hyvinvoivassa ja menestyksekkäässä työyhteisössä. Se motivoi, auttaa jaksamaan ja saa työn tuntumaan mielekkäältä. Myös yhteisöllisyydellä on suuri merkitys tulevaisuuden menestymisen kannalta. Uusien toimintatapojen, palveluiden ja tuotteiden kehittäminen, edellyttää yhteistyötä niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin kanssa.

Tehdään yhdessä Suomesta Euroopan paras paikka tehdä töitä vuoteen 2020 mennessä.

Tule mukaan
– Sano Kyllä!

Pieniä arjen oivalluksia työelämästä

Me suomalaiset olemme osaavia ja sitoutuneita työntekijöitä, ja suhtaudumme muutoksiin myönteisesti. Työelämän muuttuessa meiltä vaaditaan nyt rohkeutta uudistua. Jokaisen meistä on pohdittava, miten voimme kehittää omaa työtämme ja työyhteisöämme, jotta menestyisimme myös tulevaisuudessa

Tässä esimerkkejä onnistumisista.

Pipelife

Oivallus on voimaa

pointerLue lisää
lassilatikanoja_mini_basic

Johtamisen kehittäminen tuottaa tulosta

pointerLue lisää
etelasavo_mini_basic

Muutosmatkalla uuteen

pointerLue lisää
”On tärkeää, että jokainen työyhteisön jäsen pyrkii yhdessä luomaan turvallisen ja innostavan ilmapiirin, jossa uskalletaan puuttua tehottomiin käytäntöihin sekä kokeilla uutta.”
76_prosenttia
Suomalaisista olisi valmis opettelemaan uutta, jotta suomalaisesta työelämästä tulisi Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä.
Vain5 prosenttia
torjuisi työelämän muutokset
Suomalaiset kaipaavat työelämän muutokseen tukea
Tyoelamanmuutos
Naisten vastauksissa korostuivat
Naiset
Miehet painottivat enemmän
Miehet
Suomalaisten mielestä paras keino parantaa suomalaista työelämää on
”Työelämässä tulisi kiinnittää huomiota myös vanhasta luopumiseen, jotta voidaan avata ovia uusille mahdollisuuksille.”
Tyoelamanlaatu
Testaa itsesi uusi